29/09/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóp vú đau tay

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 18/10/2009 08:12

 

Giễu một cậu học trò ghẹo gái bị gái đánh đau tay

Hàng xứ đồn lên lắm truyện hay
Con người như thế hoá non tay
Gớm cho cô bé liều[1] gan tệ!
Chết nỗi làng chơi phải miếng cay!
Hùm đã biết hang sao cứ mó?
Chim chưa vỡ bọng dễ mà bay
Từ đây buộc chỉ thôi chừa nhé
Đừng dám chơi dao lại có ngày
Sách Tản Đà văn tập (viết tay, 1913) in tên bài thơ là Thầy đồ ve gái phải đánh đau tay với bốn câu đầu là:
Em mới nghe đồn lắm sự hay
Đồn rằng bác mới phải đau tay
Gớm ghê con bé già gan tệ
Lẩy bẩy thầy nho mắc miếng cay
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
3. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Sách Tản Đà vận văn in là “già”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bóp vú đau tay