19/08/2022 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ tễ tiểu chước
雨霽小酌

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:04

 

Nguyên tác

皎然寒鏡出塵函,
疏雨輕風急走南。
主客談鋒雷轉夜,
即忘城鼓已敿三。

Phiên âm

Hiểu nhiên hàn kính xuất trần hàm,
Sơ vũ khinh phong cấp tẩu nam.
Chủ khách đàm phong lôi chuyển dạ,
Tức vong thành cổ dĩ kiêu tam.

Dịch nghĩa

Chiếc gương lạnh vằng vặc vừa ló khỏi trần giới,
Mưa thưa, gió nhẹ cuốn gấp về phương nam.
Chủ, khách tranh luận sôi nổi như sấm chuyển trong đêm,
Quên phắt cả trống thành canh ba đã điểm

Bản dịch của Hải Anh

Lạnh lẽo gương băng ló cõi trần,
Về nam, mưa gió cuốn xa dần.
Luận bàn chủ khách đêm rền sấm,
Quên phắt thành khuya trống điểm canh.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vũ tễ tiểu chước