31/05/2023 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm bóng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/07/2021 06:23

 

Trở về chốn cũ chiều sương lạnh,
lối nhỏ nhà ai khói cuối năm.
Chợt nhớ ngày xưa ai từng hỏi:
khuất bóng nhau rồi có đến thăm?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thăm bóng