08/12/2022 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng bàn chân trên cầu thang

Tác giả: Trần Tuấn - Trần Ngọc Tuấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 20:35

 

tiếng bàn chân
trên cầu thang
chậm rãi
bước
bước
mãi

cây cầu thang cũng đang bước đi
ra ngoài thế kỷ
khỏi mặt đất đang lún dần, tan chảy

cây cầu thang bước khỏi hành tinh
sang phương sáng khác
trọng lực khác

trên cái bóng của những bậc thang
tiếng bàn chân
vẫn bước
mơ hồ
Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn » Tiếng bàn chân trên cầu thang