18/09/2020 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm qua kẻ trộm vào nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 08/05/2008 00:54

 

Đêm qua kẻ trộm vào nhà,
Làm thinh chợp mắt để mà mất trâu.
Nằm đây, chớ chẳng ngủ đâu,
Thức mà giữ lấy con trâu con bò.
Nằm đây, nào đã ngủ cho,
Thức mà giữ lấy con bò con trâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm qua kẻ trộm vào nhà