25/10/2021 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya trông bóng vầng trăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 14:42

 

Đêm khuya trông bóng vầng trăng,
Vui thay chú Cuội chị Hằng sánh duyên.
- Đêm khuya trông bóng thiềm thừ[1],
Khiến cho ả Chức chàng Ngưu phải lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Con cóc. Tương truyền trên cung trăng có con cóc. Do đó thiềm thừ chỉ mặt trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya trông bóng vầng trăng