30/06/2022 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hành
山行

Tác giả: Hạng Tư - 項斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/10/2016 21:18

 

Nguyên tác

青櫪林深亦有人,
一渠流水數家分。
山當日午回峰影,
草帶泥痕過鹿群。
蒸茗氣從茅舍出,
繰絲聲隔竹籬聞。
行逢賣藥歸來客,
不惜相隨入島雲。

Phiên âm

Thanh lịch lâm thâm diệc hữu nhân,
Nhất cừ lưu thuỷ sổ gia phân.
Sơn đương nhật ngọ hồi phong ảnh,
Thảo đái nê ngân quá lộc quần.
Chưng mính khí tòng mao xá xuất,
Tảo ti thanh cách trúc ly văn.
Hành phùng mại dược quy lai khách,
Bất tích tương tuỳ nhập đảo vân.

Dịch nghĩa

Cây lịch xanh tốt dẫu mọc nhiều thành rừng già, cũng có người ở,
Nhiều nóc gia chia nhau một lạch nước để sinh sống.
Núi đang lúc giữa trưa bầy ra một cảnh,
Cỏ bị đạp thành bùn là dấu vết một đàn nai vừa đi qua.
Xấy trà hơi nóng bốc lên từ mái tranh,
Quay tơ tiếng nghe được cách hàng rào trúc.
Trên đường đi chợt gặp người bán thuốc,
Chẳng ngại ngần theo ông ta vào đám mây trên đảo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người cũng ở rừng già toàn lịch
Dăm nóc gia chia lạch nước nông
Giữa trưa cảnh núi bỗng không
Cỏ thành bùn đất, nai đông đạp càn
Hơi trà xấy bốc lan trên mái
Tiếng quay tơ nghe thấy sau rào
Trên đường gặp bán thuốc rao
Liền theo ông ấy đi vào đảo mây.
Lịch là một loại cây giống cây ngô đồng, ở Việt Nam không có.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạng Tư » Sơn hành