16/08/2022 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Dương 2
渭陽 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:46

 

Nguyên tác

我送舅氏,
悠悠我思。
何以贈之?
瓊瑰玉佩。

Phiên âm

Ngã tống cữu thị,
Du du ngã ti (tư).
Hà dĩ tặng chi ?
Quỳnh quy (khôi) ngọc bị (bội).

Dịch nghĩa

Ta đưa tiễn cậu ta,
Ta nhớ tưởng xa xôi.
Lấy gì mà tặng cho cậu ta ?
Lấy xâu ngọc để đeo có thứ đá quỳnh khôi mà tặng vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tiễn đưa người cậu đi ra,
Xa xôi tưởng nhớ lòng ta rạt rào.
Lấy gì dùng để tặng trao ?
Quỳnh khôi ngọc quý một xâu tặng người.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

du du: xa xôi, bài tự ở sách Mao Thi cho là lúc mẹ của Khang Công, bà Mục Cơ (vợ của Tần Mục Công) đã chết. Cho nên Khang Công đưa tiễn người cậu mà nhớ tưởng đến mẹ đã không còn. Hoặc nói rằng, bà Mục Cơ, mẹ của Khang Công chết vào lúc nào không thể khảo cứu được, đây chỉ là tiễn biệt cậu mà nhớ tưởng vậy thôi.
quỳnh khôi (đọc quy): thứ đá đẹp kém hơn ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Vị Dương 2