23/05/2024 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tranh dại khôn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 18:41

 

Dại dại khôn khôn đấy cuộc trần
Tranh tranh đấu đấu mỏi mòn thân
Người cao kẻ thấp xa nhau quá
Cái chết kề bên quả thật gần!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tranh dại khôn