06/10/2023 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 2
步平順廉憲何少齋先生原韻其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 21:57

 

Nguyên tác

南樓遠望憶騷人,
榻裡盈盈萬斛塵。
欲效子猷舟赴剡,
幾回夢事對真身。

Phiên âm

Nam lâu[1] viễn vọng ức tao nhân,
Tháp lý doanh doanh vạn hộc trần.
Dục hiệu Tử Du[2] châu phó Diệm,
Kỷ hồi mộng sự đối chân thân.

Dịch nghĩa

Ngồi ở lầu Nam ngắm cảnh mà nhớ bậc tao nhân
Giường chiếu đóng đầy cả bụi bặm
Muốn học như Tử Du chèo thuyền về đất Diệm
Chuyện thật chuyện mơ ngẫm mấy lượt

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lầu thơ vọng cảnh nhớ người thơ
Giường chiếu đầy bay đẫm bụi mờ
Muốn học Tử Du về đất Diệm
Chuyện đời chuyện thật với chuyện mơ
[1] Ở trên núi Hoàng Hạc, Vũ Xương. Thời Ðông Tấn, Dữu Lượng 庾亮 thường vào đêm thu hay cùng bè bạn, thuộc hạ lên chơi. Vào thời Ðường, Tống, lầu Nam trở thành danh lam thắng cảnh, là nơi tụ họp của các mặc khách tao nhân. Xem bài từ "Ðường đa lệnh" 唐多令 của Lưu Qua 劉過 và bài từ "Thiên thu tuế" 千秋歲 của Vương An Thạch 王安石. Ở đây chỉ nơi hội họp đàn hát, ngâm thơ, xướng hoạ của tao nhân mặc khách.
[2] Vương Huy Chi 王徽之 tự Tử Du, con của Vương Hi Chi 王羲之. Hai cha con đều là nhà thư pháp nổi tiếng đời Tấn. Vương Huy Chi sống ở Sơn Âm, có lần đêm đến đem rượu bày ra uống, bốn bề tuyết rơi trắng xoá, sực nhớ đến bạn tên là Ðới An Ðạo 戴安道. Lúc đó An Ðạo đang ở đất Diệm Khê, Vương Huy Chi liền chèo thuyền đi thăm. Qua đêm mới tới, Huy Chi đến đầu ngõ nhưng không vào nhà gặp, rồi quay thuyền trở về. Có người hỏi tại sao? thì Huy Chi trả lời rằng: "Ngô bản thừa hứng nhi hành, hứng tận nhi phản, hà tất kiến Ðới" 吾本乘興而行,興盡而反,何必見戴 (Ta hứng thì đi, hết hứng thì về, vào gặp Ðới để làm gì). Ở đây chỉ huyện nhớ bạn và hứng đi thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 2