25/05/2022 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa
桃花

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:09

 

Nguyên tác

滿樹和嬌爛漫紅,
萬枝丹彩灼春融。
何當結作千年實,
將示人間造化工。

Phiên âm

Mãn thụ hoà kiều lạn mạn hồng,
Vạn chi đan thái chước xuân dung.
Hà đương kết tác thiên niên thực?
Tương thị nhân gian tạo hoá công.

Dịch nghĩa

Khắp cây là màu hồng sáng tươi đẹp,
Cả vạn cành đầy hoa làm nên vẻ xuân rực rỡ.
Có kết ra quả ăn được cho muôn đời không?
Có thể nói đó là những thợ trời tới làm cho cõi người.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp cả cây màu hồng sáng đẹp
Hàng vạn cành tô nét xuân tươi
Quả ngon ăn được giúp đời?
Tất nhiên, đây chính thợ trời giúp ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Đào hoa