27/05/2022 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tiên Vu Vạn Châu thiên Ba Châu
送鮮于萬州遷巴州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:24

 

Nguyên tác

京兆先時傑,
琳琅照一門。
朝廷偏注意,
接近與名藩。
祖帳排舟數,
寒江觸石喧。
看君妙為政,
他日有殊恩。

Phiên âm

Kinh Triệu tiên thời kiệt,
Lâm lang chiếu nhất môn.
Triều đình thiên chú ý,
Tiếp cận dữ danh phiên.
Tổ trướng[1] bài chu sổ,
Hàn giang xúc thạch huyên.
Khán quân diệu vi chánh,
Tha nhật hữu thù ân.

Dịch nghĩa

Ông đứng đầu các người tài giỏi đương thời tại kinh đô,
Ngọc sáng láng toả chiếu từ một nhà.
Triều đình đặc biệt chú ý,
Kêu tới mà trao cho chỗ then chốt.
Màn trướng giăng ra trên vài con thuyền,
Nước sông lạnh chảy chạm vào đá nghe ồn ào.
Biết ông là người quản lí hành chính giỏi,
Trong tương lai sẽ có được ơn đặc biệt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Kinh đô, người tài nhất,
Ngọc sáng rực một nhà.
Triều đình riêng chú ý,
Chỗ tốt dành riêng cho.
Tiệc tiễn vài thuyền đậu,
Sông lạnh rộn đá va.
Biết ông quản lý giỏi,
Có ngày lắm ơn ra.
(Năm 767)

Nguyên chú: “Tiên Vu Cảnh nãi Trọng Thông tử, hữu phụ phong” 鮮于耿乃仲通子,有父風 (Tiên Vu Cảnh là con của Tiên Vu Trọng Thông, có tác phong giống cha).

[1] Thời xưa tiễn người đi xa, thường giăng màn trướng bên đường, nay dùng chỉ tiệc rượu tiễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Tiên Vu Vạn Châu thiên Ba Châu