01/07/2022 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 3
五更轉-緣名利其三

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 13:02

 

Nguyên tác

二更孤帳理秦箏,
若個絃中無怨聲。
忽憶狂夫鎮沙漠,
遣妾煩憂雙淚盈。

Phiên âm

Nhị canh cô trướng lý Tần tranh,
Nhược cá huyền trung vô oán thanh.
Hốt ức cuồng phu trấn sa mạc,
Khiển thiếp phiền ưu song lệ doanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đến canh hai đàn tranh màn vắng
Mỗi một giây văng vẳng tiếng hờn
Nhớ chàng sa mạc theo quân
Khiến hai hàng lệ rưng rưng ưu phiền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 3