23/03/2023 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 028
028

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2017 08:20

 

Nguyên tác

O Beauty, find thyself in love, not in the flattery of thy mirror.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Hỡi Sắc đẹp, hãy tự tìm mình trong tình yêu
chứ không phải trong những lời nịnh hót
của chiếc gương soi
Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 028