22/10/2021 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Của trời trời lại lấy đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:19

 

Của trời, trời lại lấy đi,
Giương hai con mắt làm chi được trời.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Của trời trời lại lấy đi