19/05/2022 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Tư hà
相思河

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:10

 

Nguyên tác

誰把相思號此河,
塞垣車馬往來多。
只應自古征人淚,
灑向空洲作碧波。

Phiên âm

Thuỳ bả Tương Tư hiệu thử hà,
Tái viên xa mã vãng lai đa.
Chỉ ưng tự cổ chinh nhân lệ,
Sái hướng không châu tác bích ba.

Dịch nghĩa

Ai lấy chữ Tương Tư đặt tên cho dòng sông này?
Ngựa xe qua lại quan ải này đã nhiều.
Có lẽ nước mắt của người đi từ xưa tới nay,
Nhỏ xuống sông vô tình thành những đợt sóng trôi không trở lại.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai gọi Tương Tư tên sông ấy
Chốn biên thành dồn dập ngựa xe
Tự ngàn xưa lệ chinh nhân chảy
Thành sóng xanh vỗ khắp bãi khe
Có bản chép bài này của Lệnh Hồ Đĩnh 令狐挺 (991-1058) với tiêu đề Đề Phu Châu Tương Tư phố 題鄜州相思鋪.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Tương Tư hà