26/11/2022 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng giang trung Cô Dự
登江中孤嶼

Tác giả: Tạ Linh Vận - 謝靈運

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 21:21

 

Nguyên tác

江南倦歷覽,
江北曠周旋。
怀新道轉迥,
尋異景不延。
亂流趨孤嶼,
孤嶼媚中川。
雲日相輝映,
空水共澄鮮。
表靈物莫賞,
蘊真誰為傳?
想象昆山姿,
緬邈區中緣。
始信安期術,
得盡養生年。

Phiên âm

Giang Nam quyện lịch lãm,
Giang Bắc khoáng chu toàn.
Hoài tân đạo chuyển quýnh,
Tầm dị cảnh bất diên.
Loạn lưu xu cô tự,
Cô Dự mị trung xuyên.
Vân nhật tương huy ánh,
Không thuỷ cộng trừng tiên.
Biểu linh vật mạc thưởng,
Uẩn chân thuỳ vi truyền?
Tưởng tượng Côn Sơn tư,
Miến mạc khu trung duyên.
Thuỷ tín an kỳ thuật,
Đắc tận dưỡng sinh niên.

Bản dịch của Phan Ngọc

Giang Nam cảnh ngắm chán rồi
Giang Bắc tìm cảnh vui chơi qua ngày
Đạo giờ đã khéo đổi thay
Tìm non nước lạ khó ngày dài lâu
Cảnh loạn ly đạo đâu cồn nữa
Cô Dự đây đẹp giữa dòng sông
Mây, vầng nhật khéo ánh hồng
Giữa sông trong đảo càng trông tuyệt vời
Vật dù đẹp chẳng ai thưởng thức
Truyền cho ai đức kín chân tình?
Tưởng Côn sơn ở bên mình
Mênh mông cảnh ấy ai đành lãng quên
Thuật tu tiên giờ đây mới rõ
Sống dài lâu cách đó mà thôi
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Linh Vận » Đăng giang trung Cô Dự