11/12/2022 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ biệt

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 10/05/2008 19:23

 

Tôi đi đây
       chẳng gì níu chân nhau nữa
Ầm ã phố trò
Vượt biên vào tĩnh lặng
Nghe tình đất nói thầm
Xuân thổ lộ cỏ xanh

Mộng lạ thâm canh đồng Xứ ngủ
Trình làng người
              dăm chữ ngoại cư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Từ biệt