27/05/2024 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Tế kiều

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 04:11

 

Phiên âm

Chỉ điểm Yên Đài[1] lộ,
Sơ quá Trác Quận kiều.
Tỉnh hà đê tiếp ảnh,
Thu thuỷ ám thông triều.
Mã túc trùng lan thúc,
Xa thanh sổ lý hiêu.
Phân minh tầm mộng cảnh,
Đề ngạch hảo trùng miêu[2].

Dịch nghĩa

Thẳng hướng về đường Yên Đài,
Bắt đầu qua cầu Trác Quận.
Ráng mây soi liền bóng nước,
Nước mùa thu bao phủ những ngọn sóng triều.
Chân ngựa thúc mạnh vào thành cầu,
Tiếng xe đi vang xa mấy dặm.
Rõ ràng gặp cảnh như trong mộng,
Tấm biển đề miêu tả lại rất hay.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đường Yên Đài thẳng tiến,
Cầu Trác Quận vừa qua,
Ráng mây in bóng nước,
Thu thuỷ, thuỷ triều sa.
Thành cầu chân ngựa thúc,
Xe chạy, tiếng vang xa.
Gặp cảnh như trong mộng,
Biển đề hợp ý ta.
Cầu Vĩnh Tế ở phía bắc thành phố Trác Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Nguyên chú: “Năm trước mộng tới một nơi, giữa đường có ngôi đình, có biển treo. Từng kể lại chuyện này cho ông Vân Lộc nghe. Ông nói: Nơi đó giống như cầu Vĩnh Tế. Nay thấy giật mình, quang cảnh dường như là nơi đã từng qua.”

[1] Còn gọi là Kim đài hoặc Hoàng Kim đài, nay thuộc đất Kinh Triệu.
[2] Nguyên chú: Sau khi qua khỏi cầu Vĩnh Tế, đi chừng vài dặm lại có một cổng phường sơn xanh, có treo tấm biển vàng, trên đề 4 chữ: “Nhất diệp thông tân” (Một chiếc lá qua bến). Năm trước từng mộng thấy đến dạo chơi ở một nơi giống chốn này, nay vẫn còn ngờ ngợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Vĩnh Tế kiều