03/12/2021 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa đêm

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2015 21:37

 

Nửa đêm
- Bánh ngọt đây!
tiếng rao đứt hơi
giữa gió mùa hun hút

Căn phòng ấm
vẳng tiếng rao
- Bánh ngọt đây!
tiếng rao đắng đót

- Bánh ngọt đây!
tôi hình dung bước chân gầy
dò dẫm qua bao phố xá
không yên được, tôi vùng ra mở cửa
bà già, già như mẹ tôi
rổ bánh lệch người
nhận tấm bánh
cổ tôi nghẹn đắng
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Nửa đêm