03/12/2021 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật đăng lâu
春日登樓

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:06

 

Nguyên tác

紅桃飛盡綠楊深,
獨倚危樓半日吟。
六里山川多逐客,
貳車官職是籠禽。
蓬霑殘雪經秋鬢,
葵隔浮雲向日心。
身世榮衰不能算,
且傾村酒沃愁襟。

Phiên âm

Hồng đào phi tận lục dương thâm,
Độc ỷ nguy lâu bán nhật ngâm.
Lục lý sơn xuyên đa trục khách,
Nhị xa quan chức thị lung cầm.
Bồng triêm tàn tuyết kinh thu mấn,
Quỳ cách phù vân hướng nhật tâm.
Thân thế vinh suy bất năng toán,
Thả khuynh thôn tửu ốc sầu khâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu rậm xanh đào hồng bay hết
Một mình ngâm, ngày nhếch lầu cao
Non sông trục khách biết bao
Ngựa xe quan tước, chim vào lồng son
Tóc thu rối bồng rung tàn tuyết
Hoa quỳ xa tha thiết hướng dương
Thịnh suy thân thế khó lường
Rượu nghiêng rót chén sầu vương áo choàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Xuân nhật đăng lâu