26/01/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái độ Hoàng Hà
再渡黃河

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 06:29

 

Nguyên tác

榮澤黃河返,
奔湍 鳥怯窺。
末流雄若此,
靈脈盛應知。
出聖清斯見,
為龍越可期。
窮源功欲績,
復命敢他歧。

Phiên âm

Vinh trạch Hoàng Hà phản,
Bôn thoan điểu khiếp khuy.
Mạt lưu hùng nhược thử,
Linh mạch thịnh ưng tri.
Xuất thánh thanh tư kiến[1],
Vị long việt khả kỳ.
Cùng nguyên công dục tích,
Phục mệnh cảm tha kỳ.

Dịch nghĩa

Ơn vẻ vang trở lại Hoàng Hà,
Nước chảy xiết chim sợ hãi dòm.
Cuối dòng còn hùng như thế,
Phải biết là mạch thiêng thịnh.
Thánh nhân xuất hiện qua cái trong, thấy được,
Giúp rồng vượt lên có thể trông đợi.
Hiểu rõ ngọn nguồn, công tích dồn lại,
Về phục mệnh không dám rẽ sang đường khác.

Bản dịch của Hoài Anh

Ơn sang trở lại Hoàng Hà,
Nước chảy xiết, cánh chim sa cúi nhìn.
Cuối dòng, thế đã kinh thiên,
Mạch thiêng thịnh mới khiến nên mạnh hùng.
Thánh nhân hiện: điềm nước trong,
Giúp rồng vượt, đủ trông mong hội này.
Hiểu nguồn, công chứa sâu dày,
Về phục mệnh chẳng dám thay hướng đường.
Hoàng Hà là tên một con sông lớn, nổi tiếng của Trung Quốc.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Thường thì nước sông đục, tương truyền là khi nào có chúa thánh ra đời thì nước lại trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tái độ Hoàng Hà