01/10/2020 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 1
六月 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:53

 

Nguyên tác

六月棲棲,
戎車既飭,
四牡騤騤,
載是常服。
玁狁孔熾,
我是用急,
王於出征,
以匡王國。

Phiên âm

Lục nguyệt tê tê,
Nhung xa ký sức.
Tứ mẫu quỳ quỳ,
Tái thị thường phục.
Nghiễm doãn khổng xí,
Ngã thị tâm cấp.
Vương vu xuất chinh,
Dĩ khuông vương quốc.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tháng sáu nay không yên rộn rịp
Binh xa nay liên tiếp nghiêm trang
Mạnh thay bốn ngựa sắp hàng
Ba quân đều mặc đàng hoàng nhung y
Quân rợ Địch kia thì đông khắp
Lòng ta thời khẩn cấp tiến binh
Vua sai ta gấp xuất chinh
Bảo toàn cương giới, an bình nước vua
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 1