10/08/2022 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người đi những ngắm cùng trông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 10:15

 

Người đi những ngắm cùng trông,
Chị Học[1] đi học, học không ngại ngùng.
Vào Thanh học đắp bờ vùng,
Xuống Phòng xin giống chiêm Phòng về gây.
Sang Đào học cấy chăng dây,
Lên Xuân Đỉnh học vung tay ươm bèo.
Chị đi làng xóm trông theo,
Chị về Thuận Tốn lúa reo rộn ràng.
Tiếng đồn chị Học đảm đang,
Đi một ngày đàng học mấy sàng khôn.
Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Chủ nhiệm Hợp tác xã Thuận Tốn - thôn thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Người đi những ngắm cùng trông