19/01/2021 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu vơ

Tác giả: Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Chính Mi vào 12/08/2017 17:40

 

Chợt ngoảnh trông lối cũ
Người như không như có
Người nhoè như tranh lụa
Người nhoè như dáng xưa

Ai khép vội cửa phòng
Cửa lòng sao không khép
Đốm thuốc quăn dây khói
Dắt lòng ai tới sương
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà Văn ấn hành, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Vũ Hoàng Nguyên » Vu vơ