03/10/2023 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ hữu nhân “Uyên ương chi thập” kỳ 1
和友人鴛鴦之什其一

Tác giả: Thôi Giác - 崔玨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:57

 

Nguyên tác

翠鬣紅毛舞夕暉,
水禽情似此禽稀。
暫分煙島猶回首,
只渡寒塘亦並飛。
映霧盡迷珠殿瓦,
逐梭齊上玉人機。
採蓮無限蘭橈女,
笑指中流羨爾歸。

Phiên âm

Thuý liệp hồng mao vũ tịch huy,
Thuỷ cầm tình tự thử cầm hy.
Tạm phân yên đảo do hồi thủ,
Chỉ độ hàn đường diệc tịnh phi.
Ánh vụ tận mê châu điện ngoã[1],
Trục thoa tề thượng ngọc nhân cơ.
Thái liên vô hạn lan kiêu nữ,
Tiếu chỉ trung lưu tiện nhĩ quy.

Dịch nghĩa

Đầu biếc lông hồng đang bơi như múa dưới nắng chiều,
Chúng là loài chim hiếm thấy vì có tính ý với nhau.
Tạm xa nhau nơi đảo khói, cũng quay đầu ngó lại,
Chỉ bay qua một ao lạnh cũng phải bay có đôi.
Mây như mê mẩn ngói uyên ương lợp trên điện ngọc,
Con thoi trong máy dệt làm hiện dần hình uyên ương.
Các cô gái chèo ghe đi hái sen,
Cười cười chỉ cho nhau xem, hai con đang bơi về ở giữa dòng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới nắng chiều đôi uyên ương múa
Chúng là loài chim hiếm biết yêu
Tạm xa đảo cũng quay đầu
Qua ao lạnh cũng bên nhau bay cùng
Mây mê ngói uyên ương điện ngọc
Hình uyên ương trên vóc dệt nhiều
Hái sen bạn gái xì xào
Giữa dòng hai đứa bên nhau bơi về
[1] Tức uyên ương ngoã, loại ngói đặc biệt đắt tiền, có ngàm khoá vào nhau như đôi uyên ương, dùng lợp mái cung điện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Giác » Hoạ hữu nhân “Uyên ương chi thập” kỳ 1