12/08/2020 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Nhai Châu thành tác
登崖州城作

Tác giả: Lý Đức Dụ - 李德裕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2009 04:04

 

Nguyên tác

獨上高樓望帝京,
鳥飛猶是半年程。
青山似欲留人住,
百匝千遭繞郡城。

Phiên âm

Độc thướng cao lâu vọng đế kinh,
Điểu phi do thị bán niên trình.
Thanh sơn tự dục lưu nhân trú,
Bách tạp thiên tao nhiễu quận thành.

Dịch nghĩa

Một mình lên lầu đứng ngóng về kinh đô,
Nơi chim bay cũng phải nửa năm mới tới.
Núi rừng hoang dã như cầm chân người,
Trùng trùng lớp lớp bao quanh cái thành quận lỵ này.

Bản dịch của Hoài Anh

Lên lầu cao ngóng đế kinh
Chim bay cũng mất hành trình nửa năm
Lưu người, núi muốn giữ cầm
Quanh quận thành quấn hàng trăm ngàn vòng
Nhai Châu nay ở phía đông nam huyện Quỳnh Sơn, đảo Hải Nam. Tác giả từng giữ chức tể tướng dưới triều vua Vũ Tông, sang triều vua Tuyên Tông, vì vụ "Ngưu, Lý đảng tranh", ông bị biếm ra đảo Hải Nam làm chức nhỏ Tư hộ tam quân.
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đức Dụ » Đăng Nhai Châu thành tác