12/04/2021 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái nỏ An Dương Vương

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:38

 

Thanh bình mối nước vững ngôi vua
Sao cậy vào tiêng cái móng rùa
Chớ trách Mỵ Châu gây hoạ lớn
Tình yêu nào chẳng có nơi rò
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Cái nỏ An Dương Vương