23/10/2021 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàn Vương miếu
桓王廟

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Mặc Am vào 19/01/2020 12:00

 

Nguyên tác

尚有桓王廟,
流風傳至今。
悠悠百年事,
更更千里心。
風雨扶孤劍,
山河憐寸金。
登高一欲暮,
回首沾衣襟。

Phiên âm

Thượng hữu Hoàn Vương miếu,
Lưu phong truyền chí kim.
Du du bách niên sự,
Cánh cánh thiên lý tâm.
Phong vũ phù cô kiếm,
Sơn hà liên thốn kim.
Đăng cao nhất dục mộ,
Hồi thủ triêm y khâm.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Còn đó Hoàn Vương miếu,
Tục truyền đến hôm nay,
Trăm năm bao chuyện cũ,
Muôn dặm dạ vương đầy.
Bảo kiếm vùi mưa gió,
Tấc vàng tiếc núi mây.
Lên cao trời sắp tối,
Ngoảnh lại cảm thương thay.
Phụ chú: “Chiêm Thành quốc vương thông hiệu Hoàn Vương; Bình Định dĩ Nam đa Hoàn Vương cổ miếu” 占城國王通號桓王;平定以南多桓王故廟 (Vua nước Chiêm Thành còn gọi là Hoàn Vương; từ Bình Định trở vào Nam có nhiều miếu cổ của các Hoàn Vương đời trước).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Hoàn Vương miếu