25/03/2023 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thị lang Khiên Nhân Thọ
寄侍郎汧仁壽

Tác giả: Trần Cảnh - 陳景

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2016 10:05

 

Nguyên tác

分安衡宇樂清貧,
聊養耕閑釣寂身。
故舊不忘如見訪,
一簑煙雨曲江津。

Phiên âm

Phận an hành vũ lạc thanh bần,
Liêu dưỡng canh nhàn điếu tịch thân.
Cố cựu bất vong như kiến phỏng,
Nhất thoa yên vũ Khúc giang tân.

Dịch nghĩa

Ta đã yên phận nơi nhà tranh, vui cảnh thanh bần
Để nuôi cái thân cày ruộng, câu cá cho được an nhàn lặng lẽ
Nếu những bạn cũ ai còn nhớ ta mà tới thăm hỏi
Thì hãy tìm người mặc áo tơi trong làn mưa khói trên bến sông Khúc

Bản dịch của Lê Thước

Nhà tranh vui với cảnh thanh bần
Câu vắng cày nhàn để dưỡng thân
Bạn cũ có ai tìm đến hỏi
Áo tơi trong đám khói giang tân[1]
Quan Thị lang Khiên Nhân Thọ chưa rõ là ai.

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

[1] Bến sông, bờ sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cảnh » Ký Thị lang Khiên Nhân Thọ