08/08/2020 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

18

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:08

 

Ngọn gió cần bầu trời
Con dơi mong bóng tối

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 18