01/10/2020 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ bài “Vịnh bức đồ địa rách” của cụ Tản Đà

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 12/09/2011 23:17

 

Tái thế nay ngồi núi Tản coi
Nước non thành cỗ chúng say cười
Quốc doanh đầy tớ chen nhau cuốc
Sưu dịch chủ làm chủ áo tơi
Ải Bắc lìa đau hồn tổ phụ
Biển Đông cắt nhẹm cháu con chơi
Ứa gan mà ngó bao hèn sĩ
Nhắm mắt đang đua múa bút bồi.
Đà Lạt ngày giỗ Quý 21 Giêng Nhâm Ngọ 4.3.2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Hoạ bài “Vịnh bức đồ địa rách” của cụ Tản Đà