02/12/2020 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi đá Nữ Oa

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:54

 

Mài gươm từ lúc nguyệt còn non;
Gươm sáng dần, sao nguyệt chẳng mòn?
Hay vết thương Trời loang rộng mãi
Cho năm sắc đá tuổi xuân tròn?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Tuổi đá Nữ Oa