13/04/2021 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 01/09/2011 02:40

 

Núi núi dâng dâng niềm vạn kỷ
Muôn đỉnh như muôn vọng hải đài
Muôn chiều sương khói muôn chiều lệ
Núi hiểu lòng ta mong ngóng ai.
Đà Lạt cuối 2003

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Núi