14/04/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muối

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 16/12/2008 06:21

 

- Bé đi tắm biển
Nào thấy muối đâu
Sao bảo là muối
Lấy từ biển sâu.

- Nhưng rồi triều lên
Tràn vào đồng nắng
Nước bay về trời
Là còn muối trắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Muối