01/10/2020 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Lặng ngồi chốn tĩnh lâu”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2017 07:11

 

Lặng ngồi chốn tĩnh lâu
Trăng sáng, gió canh thâu!
Bát nhã hương lòng nhẹ.
Lăng Già niệm ý sâu
Phật, Tâm chung một vẻ
Thiền, Tịnh chẳng hai mầu
Ngưng chuỗi, thầm riêng hỏi
Hoa đêm điểm điểm đầu...
Nguồn: Niệm Phật thập yếu, Thích Thiền Tâm, NXB Tôn giáo, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Lặng ngồi chốn tĩnh lâu”