03/10/2023 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (20)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 08:00

 

Nguyên tác

If not, o’er one fallen despot boast no more!
In vain fair cheeks were furrow’d with hot tears
For Europe’s flowers long rooted up before
The trampler of her vineyards; in vain years
Of death, depopulation, bondage, fears,
Have all been borne, and broken by the accord
Of roused-up millions: all that most endears
Glory, is when the myrtle wreathes a sword
Such as Harmodius drew on Athens’ tyrant lord.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nếu không đừng khoe một bạo chúa suy tàn
Thật vô ích lệ nồng trên má dịu
Hoa Châu Âu đã từ lâu bật rễ
Và đồng nho cũng bị đem dày xéo
Sau bao nhiêu năm chết, sợ, điêu tàn
Và xích xiềng rồi hàng triệu đứng lên
Vui, sung sướng để làm chi? Vô ích!
Dân chỉ thực hưởng vinh quang vào lúc
Hoa đào quàng trên lưỡi kiếm Hacmôđi
Đang chĩa vào tên bạo chúa Aten
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20)