09/02/2023 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở cảm
有所感

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2009 20:29

 

Nguyên tác

長安小兒女,
纖手綰丫鬟。
深閨不知苦,
猶掃落花看。

長安小兒女,
眉黛月雙彎。
為愛梅花潔,
臨風不覺寒。

長安小兒女,
花前獨倚欄。
祇怕檀郎聽,
橫琴笑不彈。

Phiên âm

Trường An[1] tiểu nhi nữ,
Tiêm thủ quán a hoàn.
Thâm khuê bất tri khổ,
Do tảo lạc hoa khan.

Trường An tiểu nhi nữ,
My đại nguyệt song loan.
Vị ái mai hoa khiết,
Lâm phong bất giác hàn.

Trường An tiểu nhi nữ,
Hoa tiền độc ỷ lan.
Chỉ phạ đàn lang[2] thính,
Hoành cầm tiếu bất đàn.

Dịch nghĩa

Cô con gái nhỏ ở Trường An
Cái tay nhỏ xinh bện hai bím tóc đen
Ở trong khuê phòng thầm kín chẳng biết khổ là gì
Cô còn đang quét hoa rụng xem chơi

Cô con gái nhỏ ở Trường An
Đôi mày tô điểm cong cong như hai vành trăng cánh cung
Vì yêu thích hoa mai trong sạch
Cô ra gió không biết rét

Cô con gái nhỏ ở Trường An
Một mình đứng tựa bao lan trước khóm hoa
E người yêu nghe thấy
Cô đặt ngang đàn cầm, cô cười, không gảy

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Trường An cô gái nhỏ
Tay xinh bện tóc dài
Phòng khuê nào biết khổ
Quét cánh hoa rụng coi

Trường An cô gái nhỏ
Trăng mới: đôi mày cong
Đứng trước gió quên lạnh
Vì yêu mai trăng bông

Trường An cô gái nhỏ
Bên hoa đứng tựa giàn
Ôm đàn cười chẳng gảy
Những ngại lọt tay chàng

Nguồn:
1. Trịnh Khắc Mạnh, Tên tự, tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam, NXB VHTT, 2007.
2. Đặng Đức Siêu, Tổng tập Văn học Việt Nam, tập 14, NXB KHXH, 2000.
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
[1] Kinh đô nhà Tây Hán, sau dùng chữ này để chỉ kinh đô nói chung. Ở đây chỉ kinh đô Thăng Long.
[2] Phụ nữ ngày xưa gọi bóng người yêu là đàn lang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Hữu sở cảm