20/09/2020 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nhân tà
宮人斜

Tác giả: Ngô Triệu - 吳兆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:32

 

Nguyên tác

沒骨埋香卻怨誰,
化為黃土出花枝。
開時或得君王惜,
猶勝深宮未見時。

Phiên âm

Một cốt mai hương khước oán thuỳ,
Hoá vi hoàng thổ xuất hoa chi.
Khai thì hoặc đắc quân vương tích,
Do thắng thâm cung vị kiến thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Táng cốt chôn hương chẳng oán ai
Biến thành hoàng thổ cánh hoa khai
Biết đâu nở đẹp quân vương quý
Hơn chốn thâm cung chẳng thấy ngài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Triệu » Cung nhân tà