22/05/2024 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Tuế mộ tự điệu
鷓鴣天-歲暮自悼

Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 22:33

 

Nguyên tác

歲月蹉跎事更違,
長途落魄意何爲?
群鷗渚上尋魚捕,
孤鴈天邊逐日飛 。

心荊戟,泪淋漓,
凋零千里路嶇崎。
冬寒松栢皆彫謝,
白髮風中任拂披。

Phiên âm

Tuế nguyệt tha đà sự cánh vi,
Trường đồ lạc phách ý hà vi?
Quần âu chử thượng tầm ngư bổ,
Cô nhạn thiên biên trục nhật phi.

Tâm kinh kích, lệ lâm ly.
Điêu linh thiên lý lộ khu kỳ.
Đông hàn tùng bách giai điêu tạ.
Bạch phát phong trung nhiệm phất phi.

Dịch nghĩa

Năm tháng lần lữa việc càng trái với lòng,
Thất thểu trên đường dài là định làm gì?
Trên bãi bầy âu đang tìm bắt cá,
Nơi chân trời nhạn lẻ lại đuổi theo bóng dương.

Lòng dạ xốn xang, nước mắt ròng ròng.
Ngàn dặm tan tác, đường đi gập ghềnh.
Vào đông rét mướt tùng bách đều tàn tạ,
Tóc trắng cứ mặc cho gió thổi tung.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Năm tháng lần khân việc trái, thường.
Đường dài thất thểu biết nào phương?
Bầy âu trên bãi tìm tăm cá,
Đàn nhạn chân trời đuổi bóng dương.
Lòng dạ xốn xang buồn bã lệ,
Dặm ngàn tan tác mấp mô đường.
Lạnh đông tùng bách đều tàn tạ,
Tóc trắng kệ đời gió cứ tương.
12-2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Giá cô thiên - Tuế mộ tự điệu