25/07/2024 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa đêm ở Tiêu Tương

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 02:43

 

Nhàn Tương[1] thuở rụng hạt mưa,
Lã chã thâu đêm gió đưa...
Trút tiếng vàng[2], cao lại thấp,
Rung cành ngọc, nhặt thì thưa.
Đành hanh[3] tai khách nằm chăng nhắp[4],
Lai láng lòng thơ hứng có thừa.
Sớm dậy xem rồng mọc cháu[5],
Nghìn hàng chổng[6], lạ hơn xưa!
[1] Chốn Tiêu Tương thanh nhàn.
[2] Tiếng mưa trút vang và quí như tiếng vàng.
[3] Tênh hênh.
[4] Không ngủ.
[5] Do chữ “long tôn” trúc, được coi như giống rồng, mọc măng như sinh con cháu.
[6] Chĩa lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Mưa đêm ở Tiêu Tương