26/10/2021 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (I)

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:50

 

Xô ảo giác lấp đầy dòng suối cạn
Hạt sương gieo lãng đãng vạt chiều nghiêng
Cái vô lý cứ ngang nhiên tồn tại
Ngẫm sự tình còn bao nỗi niềm riêng.
1990

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Không đề (I)