08/02/2023 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sài Sơn xuân diểu
柴山春眺

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 13:14

 

Nguyên tác

攀緣崖畔訪園廬,
乘興登高眼界紓。
泰老嵐晴寒磴坦,
貝庵雲曉古松踈。
花叢囀鳥琴相似,
石脊棲霞畫不如。
四顧郊原春意足,
前村蓑笠背人鋤。

Phiên âm

Phan duyên nhai bạn phỏng viên lư,
Thừa hứng đăng cao nhãn giới thư.
Thái Lão lam tình hàn đặng thản,
Bối Am vân hiểu cổ tùng sơ.
Hoa tùng chuyển điểu cầm tương tự,
Thạch tích thê hà hoạ bất như,
Hồi cố giao nguyên xuân ý túc,
Tiền thôn thoa lạp bội nhân sừ.

Dịch nghĩa

Vin tre lên sườn núi thăm vườn tược nhà cửa,
Nhân hứng lên cao, tầm mắt mở rộng.
Núi Thái Lão, khí núi quang đãng, bậc đá lạnh phẳng phiu.
Chùa Bối Am, mây sớm, rặng thông già thưa thớt,
Chim hót trong lùm hoa, tựa tiếng đàn.
Ráng đậu nơi mỏm đá đẹp hơn tranh vẽ.
Ngoảnh nhìn bốn phía ruộng đồng, ý xuân chan chứa.
Thôn trước mặt, có người đội nón lá, mặc áo tơi, lưng mang bừa.

Bản dịch của Huệ Chi

Vin men sườn núi hỏi vườn nhà,
Thừa hứng lên cao mắt ngó xa.
Thái Lão khói quang, lèn đá phẳng,
Bối Am mây sớm, rặng thông già.
Lùm hoa đàn gảy, kìa chim hót,
Mỏm đá tranh treo, ấy ráng pha.
Ngoảnh lại ruộng đồng, xuân thấm đượm,
Ai kia tơi nón, vác bừa ra.
Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Sài Sơn xuân diểu