27/05/2024 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Bưu đạo trung tức mục
秦郵道中即目

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2019 11:53

 

Nguyên tác

不知淫潦嚙城根,
但看泥沙記水痕。
去郭幾家猶傍柳,
邊淮一帶已無村。
長堤凍裂功難就,
濁浪侵南勢易奔。
賤買河魚還廢箸,
此中多少未招魂。

Phiên âm

Bất tri dâm lạo khiết thành căn,
Đãn khán nê sa ký thuỷ ngân.
Khứ quách kỷ gia do bạng liễu,
Biên Hoài nhất đái dĩ vô thôn.
Trường đê đống liệt công nan tựu,
Trọc lãng xâm nam thế dị bôn.
Tiện mãi hà ngư hoàn phế trợ[1],
Thử trung đa thiểu vị chiêu hồn[2].

Dịch nghĩa

Chẳng hay mưa lụt xối chân thành
Chỉ thấy đất bùn in ngấn nước
Cách thành mấy nhà còn tựa vào liễu
Một giải bờ sông Hoài đã không còn làng
Đê dài bị vỡ bao công đắp lại
Sóng đục làm lở bờ nam thế nước chảy dễ
Cá sông mua rẻ, song phải bỏ đũa
Vì ở đây ít nhiều hồn còn chưa chiêu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chân thành chẳng biết nước trôi mòn
Thấy vết nước dâng đất cát còn
Ngoài quách mấy nhà còn tựa liễu
Bờ Hoài một giải đã không thôn
Đê dài vỡ quãng nhiều công đắp
Sóng đục lở bờ dễ thế tuôn
Giá rẻ cá sông đành bỏ đũa
Ít nhiều trong đó chửa chiêu hồn
Tần Bưu nay là huyện Cao Bưu, Giang Tô, đời Tần từng đặt đình truyền bưu ở đây nên có tên.

[1] Bỏ đũa không ăn.
[2] Có nhà chết hết trong thuỷ tai, không có người làm lễ chiêu hồn (gọi hồn về).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Tần Bưu đạo trung tức mục