20/07/2024 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không ai biết tới đoá hồng bé nhỏ...”
“Nobody knows this little rose...”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 16/08/2008 20:12

 

Nguyên tác

Nobody knows this little Rose -
It might a pilgrim be
Did I not take it from the ways
And lift it up to thee.

Only a Bee will miss it -
Only a Butterfly,
Hastening from far journey -
On its breast to lie -

Only a Bird will wonder -
Only a Breeze will sigh -
Ah Little Rose - how easy
For such as thee to die!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Không ai biết tới đóa Hồng bé nhỏ
Nó có thể là kẻ hành hương
Nếu như em không ngắt nó giữa đường
Và trao vào tay anh.

Chỉ có chú Ong mới nhớ tới đóa Hồng--
Chỉ một em Bướm trắng,
Vội vã trở về từ chuyến đi xa—
Nằm yên, đôi cánh xếp

Chỉ Chim mới tự hỏi—
Chỉ Gió mới thở dài—
Ôi, đóa Hồng bé nhỏ-
Sao em dễ xa đời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Không ai biết tới đoá hồng bé nhỏ...”