09/08/2020 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 05
題道人雲水居其五

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:36

 

Nguyên tác

青山疊疊水溶溶,
一泛輕帆掛曉風。
多少逃名韜彩客,
數椽隱映碧雲中。

Phiên âm

Thanh sơn điệp điệp thuỷ thung dung,
Nhất phiếm khinh phàm quải hiểu phong.
Đa thiểu đào danh thao thái khách,
Sổ chuyên ẩn ánh bích vân trung.

Dịch nghĩa

Non xanh lớp lớp, dòng nước mênh mông,
Một mảnh buồm nhẹ tênh treo trong gió sớm.
Có biết bao người dấu tên ẩn tài,
Mấy gian nhà thấp thoáng dấu trong mây biếc.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Non xanh lớp lớp nước lung linh,
Gió sớm buồm căng lướt nhẹ tênh.
Ẩn tích mai danh kìa mấy khách,
Vài gian nhà cỏ lẫn mây xanh.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 05