20/09/2020 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bùn ca

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:54

 

Chắt lọc
từ bùn một nhánh hoa
Dung dị
bình thường

kiêu sa
Tịnh tâm
mấy độ
mùa tinh khiết
Ngoi ngoi
mặt nước
khúc bùn ca
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Bùn ca