28/09/2022 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ mai
古梅

Tác giả: Tiêu Đức Tảo - 蕭德藻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2013 13:58

 

Nguyên tác

湘妃危立凍蛟脊,
海月冷掛珊瑚枝。
醜怪驚人能嫵媚,
斷魂只有曉寒知。

Phiên âm

Tương phi[1] nguy lập đống giao[2] tích,
Hải nguyệt lãnh quải san hô chi.
Xú quái kinh nhân năng vũ mị,
Đoạn hồn chỉ hữu hiểu hàn tri.

Dịch nghĩa

Tương phi đứng chơi vơi trên lưng thuồng luồng lạnh cứng,
Trăng biển lạnh treo trên cành san hô.
Xấu lạ lùng đến kinh người lại có vẻ đẹp hấp dẫn,
Hết hồn vì vẻ đẹp chỉ có buổi sáng lạnh mới biết.

Bản dịch của Hà Như

Lưng giao lành lạnh bước nàng Tương,
Trăng biển, san hô mắc ngược thường
Lúc xấu kinh người, khi đẹp lạ
Nào hay chỉ có dưới làn sương
[1] Tức Nga Hoàng và Nữ Anh, hai bà phi của vua Thuấn. Theo truyền thuyết, sau khi chết hai bà làm thần của sông Tương. Ở đây hình dung dáng đứng chơi vơi, gầy guộc của gốc mai già.
[2] Thuồng luồng, hình dung dáng oai vệ cứng cỏi của gốc mai già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Đức Tảo » Cổ mai