07/08/2020 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:46

 

Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông.
Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng,
Đêm nằm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh