29/06/2022 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát ru
자장가

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2011 20:29

 

Nguyên tác

저 아스라이  허공의 통곡 하복핀
한쪽에서 쓴 화살이
다른 한쪽 에서
쓴 화살과 맞부딪 쳐
이끼나
함께 떨어져
천리 밑
내 말 앞에 툭! 하고 떨어졌다

아가여
아가여 잘 자거라

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Giữa tiếng khóc của hư không xa xôi
Từ phương trời này một mũi tên bắn đi
Từ phương trời kia một mũi tên bắn tới
Xa nhau hàng ngàn dặm
Đối đầu, gặp nhau
Ô, kìa!
Cùng nhau rơi xuống
Trước bàn chân tôi, cắm phập!

Hỡi con thơ
Hỡi con thơ! Hãy ngủ yên lành!
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Bài hát ru